Máy Hút Chân Không - Tân Phú 0944 468 810

Máy Hút Chân Không

Máy hút chân không là thiết bị được sử dụng để loại bỏ không khí và hơi nước ra khỏi môi trường. Máy hút chân không ngày nay được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực.

 

Giảm

6%

Máy hút 1 buồng DZQ500

Máy hút 1 buồng DZQ500

Giá Mới: 15.000.000 VNĐ

Giảm

5%

Máy hút 1 buồng DZQ600

Máy hút 1 buồng DZQ600

Giá Mới: 20.000.000 VNĐ

Giảm

4%

Máy hút 2 buồng DZQ500

Máy hút 2 buồng DZQ500

Giá Mới: 27.000.000 VNĐ

Giảm

6%

máy hút chân không dzb400

Máy hút chân không DZB – 400

Giá Mới: 8.500.000 VNĐ

Giảm

20%

Máy hút chân không gia đình DZ-300A

Máy hút chân không gia đình DZ-300A

Giá Mới: 1.200.000 VNĐ

Giảm

13%

Máy hút chân không gia đình DZ300B

Máy hút chân không gia đình DZ-300B

Giá Mới: 1.300.000 VNĐ

Giảm

8%

Máy hút chân không 1 buồng DZQ400 - 1D

Máy hút chân không 1 buồng DZQ400 – 1D

Giá Mới: 11.000.000 VNĐ

Giảm

11%

Máy hút chân không 2 buồng DZQ400 - 2d

Máy hút chân không 2 buồng DZQ400 – 2d

Giá Mới: 19.500.000 VNĐ

Giảm

3%

Máy hút chân không định hình

Máy hút chân không định hình TB – 390

Giá Mới: 32.000.000 VNĐ

Giảm

14%

Máy hút chân không chè LD-300

Máy hút chân không chè LD-300

Giá Mới: 6.000.000 VNĐ

Giảm

6%

Máy hút chân không chè LD - 600

Máy hút chân không chè LD – 600

Giá Mới: 7.500.000 VNĐ

Giảm

3%

Máy hút chân không chè LD - 660

Máy hút chân không chè LD – 660

Giá Mới: 11.700.000 VNĐ