Công Nghệ Tân Phú - Chuyên Chế Tạo & Chuyển Giao Công Nghệ - 0944 468 810

Giảm

6%

Máy in date cầm tay

Máy in date cầm tay

Giá Mới: 7.500.000 VNĐ

Giảm

1%

Máy in phun XJF-688

Máy in phun XJF-688

Giá Mới: 75.000.000 VNĐ

Giảm

8%

Máy in date dập tay DY - 8

Máy in date dập tay DY – 8

Giá Mới: 1.100.000 VNĐ

Giảm

91%

Máy in date bán tự động HP-241B

Máy in date bán tự động HP-241B

Giá Mới: 3.700.000 VNĐ

Giảm

6%

Máy in date tự động MY - 380F

Máy in date tự động MY – 380F

Giá Mới: 7.500.000 VNĐ

Giảm

10%

Máy in date cho máy đóng gói

Máy in date cho máy đóng gói

Giá Mới: 9.000.000 VNĐ

Giảm

5%

Máy in date mâm xoay DYJ-320

Máy in date mâm xoay DYJ-320

Giá Mới: 3.800.000 VNĐ

Giảm

6%

máy hút chân không dzb400

Máy hút chân không DZB – 400

Giá Mới: 8.500.000 VNĐ

Giảm

4%

Máy hút 2 buồng DZQ500

Máy hút 2 buồng DZQ500

Giá Mới: 27.000.000 VNĐ

Giảm

5%

Máy hút 1 buồng DZQ600

Máy hút 1 buồng DZQ600

Giá Mới: 20.000.000 VNĐ

Giảm

6%

Máy hút 1 buồng DZQ500

Máy hút 1 buồng DZQ500

Giá Mới: 15.000.000 VNĐ

Giảm

20%

Máy hút chân không gia đình DZ-300A

Máy hút chân không gia đình DZ-300A

Giá Mới: 1.200.000 VNĐ

Giảm

13%

Máy hút chân không gia đình DZ300B

Máy hút chân không gia đình DZ-300B

Giá Mới: 1.300.000 VNĐ

Giảm

8%

Máy hút chân không 1 buồng DZQ400 - 1D

Máy hút chân không 1 buồng DZQ400 – 1D

Giá Mới: 11.000.000 VNĐ

Giảm

11%

Máy hút chân không 2 buồng DZQ400 - 2d

Máy hút chân không 2 buồng DZQ400 – 2d

Giá Mới: 19.500.000 VNĐ

Giảm

7%

Máy hàn túi thổi khí DBF-1000

Máy hàn túi thổi khí DBF-1000

Giá Mới: 7.000.000 VNĐ

Giảm

25%

Máy hàn miệng túi dập tay PFS - 200

Máy hàn miệng túi dập tay PFS – 200

Giá Mới: 300.000 VNĐ

Giảm

20%

Máy hàn miệng túi dập tay PFS - 300

Máy hàn miệng túi dập tay PFS – 300

Giá Mới: 400.000 VNĐ

Giảm

17%

Máy hàn miệng túi dập tay PFS – 400

Máy hàn miệng túi dập tay PFS – 400

Giá Mới: 500.000 VNĐ

Giảm

16%

Máy hàn miệng túi dập chân M5 - 300

Máy hàn miệng túi dập chân M5 – 300

Giá Mới: 2.100.000 VNĐ

Giảm

5%

Máy hàn miệng túi dập chân M2 - 400

Máy hàn miệng túi dập chân M2 – 400

Giá Mới: 1.900.000 VNĐ

Giảm

11%

Máy hàn miệng túi dập chân M5 - 400

Máy hàn miệng túi dập chân M5 – 400

Giá Mới: 2.500.000 VNĐ

Giảm

9%

Máy hàn miệng túi dập chân M2 - 500

Máy hàn miệng túi dập chân M2 – 500

Giá Mới: 2.000.000 VNĐ

Giảm

2%

Máy cắt màng co 5538

Máy cắt màng co 5538

Giá Mới: 45.000.000 VNĐ

Giảm

5%

Máy co màng BSE 5040

Máy co màng BSE 5040

Giá Mới: 52.000.000 VNĐ

Giảm

14%

Máy khò màng co bằng tay

Máy khò màng co bằng tay

Giá Mới: 600.000 VNĐ

Giảm

6%

Máy co màng thực phẩm 400 x 200

Máy co màng thực phẩm 400 x 200

Giá Mới: 6.600.000 VNĐ

Giảm

7%

Máy co màng 400 x 350

Máy co màng 400 x 350

Giá Mới: 7.600.000 VNĐ

Giảm

8%

Máy co màng bình nước 400 x 500

Máy co màng bình nước 400 x 500

Giá Mới: 23.000.000 VNĐ