Máy chiết rót 4 vòi

TP Thương hiệu 5 sao Đánh giá 48 lượt xemLượt xem 5728Đã bán

Đánh Giá : 150k
Sản Phẩm : 300

Tỷ lệ phản hồi : 100%
Thời gian phản hồi : Chậm nhất 15 phút

Vai trò : quản lý cửa hàng
Đã tham gia : 6 năm

Liên hệ Chat 5% Giảm giá