Hiển thị tất cả 19 kết quả

Máy Nghành Dược

Máy trộn đứng

Liên hệ

Máy Nghành Dược

Máy trộn lập Phương

Liên hệ

Máy Nghành Dược

Máy trộn bột chữ V

Liên hệ

Máy Nghành Dược

Máy trộn bột ướt

Liên hệ

Máy Nghành Dược

Nồi nấu dược liệu

Liên hệ

Máy Nghành Dược

Máy xát tạo hạt

Liên hệ

Máy Nghành Dược

Máy bao viên

Liên hệ

Máy Nghành Dược

Máy rửa dược liệu

Liên hệ

Máy Nghành Dược

Máy sàng rung

Liên hệ
Liên hệ

Máy Nghành Dược

Máy dập viên 17 chày THP

Liên hệ

Máy Nghành Dược

Máy đánh bóng viên thuốc

Liên hệ

Máy Nghành Dược

Máy nghiền dược liệu

Liên hệ

Máy Nghành Dược

Máy ép vỉ thuốc

Liên hệ
Liên hệ

Máy Nghành Dược

Máy gấp đơn thuốc

2.700.000 

Máy Nghành Dược

Tủ sấy dược liệu

Liên hệ

Máy Nghành Dược

Máy sao dược liệu

Liên hệ

Máy Nghành Dược

Máy thái dược liệu

Liên hệ