Cửa hàng - Tân Phú 0944 468 810

Cửa hàng

Giảm

2%

Máy cắt màng co 5538

Máy cắt màng co 5538

Giá Mới: 45.000.000 VNĐ

Giảm

4%

Máy chiết rót tự động CGFR 8-8-3

Máy chiết rót tự động CGFR 8-8-3

Giá Mới: 430.000.000 VNĐ
Máy chiết xi lanh

Giảm

5%

Máy co màng BSE 5040

Máy co màng BSE 5040

Giá Mới: 52.000.000 VNĐ

Giảm

7%

Máy hàn túi thổi khí DBF-1000

Máy hàn túi thổi khí DBF-1000

Giá Mới: 7.000.000 VNĐ

Giảm

6%

Máy hút 1 buồng DZQ500

Máy hút 1 buồng DZQ500

Giá Mới: 15.000.000 VNĐ

Giảm

5%

Máy hút 1 buồng DZQ600

Máy hút 1 buồng DZQ600

Giá Mới: 20.000.000 VNĐ

Giảm

4%

Máy hút 2 buồng DZQ500

Máy hút 2 buồng DZQ500

Giá Mới: 27.000.000 VNĐ

Giảm

6%

Máy in date cầm tay

Máy in date cầm tay

Giá Mới: 7.500.000 VNĐ

Giảm

1%

Máy in phun XJF-688

Máy in phun XJF-688

Giá Mới: 75.000.000 VNĐ

Giảm

7%

Máy đóng gói định lượng DXFZ-2500

Máy đóng gói định lượng 2500g

Giá Mới: 13.000.000 VNĐ
Tủ sấy tiệt trùng