Cửa hàng - Tân Phú 0944 468 810

Cửa hàng

Giảm

2%

Máy cắt màng co 5538

Máy cắt màng co 5538

Giá Mới: 45.000.000 VNĐ

Giảm

4%

Máy chiết rót tự động CGFR 8-8-3

Máy chiết rót tự động CGFR 8-8-3

Giá Mới: 430.000.000 VNĐ
Máy chiết xi lanh

Giảm

5%

Máy co màng BSE 5040

Máy co màng BSE 5040

Giá Mới: 52.000.000 VNĐ
Máy đóng gói 3 biên
Máy đóng gói 4 biên

Giảm

7%

Máy hàn túi thổi khí DBF-1000

Máy hàn túi thổi khí DBF-1000

Giá Mới: 7.000.000 VNĐ

Giảm

6%

Máy hút 1 buồng DZQ500

Máy hút 1 buồng DZQ500

Giá Mới: 15.000.000 VNĐ

Giảm

5%

Máy hút 1 buồng DZQ600

Máy hút 1 buồng DZQ600

Giá Mới: 20.000.000 VNĐ

Giảm

4%

Máy hút 2 buồng DZQ500

Máy hút 2 buồng DZQ500

Giá Mới: 27.000.000 VNĐ

Giảm

6%

máy hút chân không dzb400

Máy hút chân không DZB – 400

Giá Mới: 8.500.000 VNĐ