Máy Co Màng, Bọc Màng Co - Tân Phú 0944 468 810

Máy Co Màng, Bọc Màng Co

Giảm

2%

Máy cắt màng co 5538

Máy cắt màng co 5538

Giá Mới: 45.000.000 VNĐ

Giảm

5%

Máy co màng BSE 5040

Máy co màng BSE 5040

Giá Mới: 52.000.000 VNĐ
Máy co màng dẻo PE

Giảm

14%

Máy khò màng co bằng tay

Máy khò màng co bằng tay

Giá Mới: 600.000 VNĐ

Giảm

6%

Máy co màng thực phẩm 400 x 200

Máy co màng thực phẩm 400 x 200

Giá Mới: 6.600.000 VNĐ

Giảm

7%

Máy co màng 400 x 350

Máy co màng 400 x 350

Giá Mới: 7.600.000 VNĐ

Giảm

8%

Máy co màng bình nước 400 x 500

Máy co màng bình nước 400 x 500

Giá Mới: 23.000.000 VNĐ
Máy co màng lốc 6 – 12 – 24

Giảm

13%

Máy bọc màng thực phẩm hw-450

Máy bọc màng thực phẩm HW-450

Giá Mới: 1.300.000 VNĐ
Máy co màng tự động

Giảm

9%

Máy co màng hơi

Máy co màng hơi

Giá Mới: 50.000.000 VNĐ

Giảm

4%

Máy cắt và co màng tự động hoàn toàn

Máy cắt và co màng tự động hoàn toàn

Giá Mới: 250.000.000 VNĐ