Máy Hàn Miệng Túi - Công Nghệ Tân Phú

Máy Hàn Miệng Túi

Máy hàn miệng túi dạng đứng

Giảm

5%

Máy hàn miệng túi dập chân M2 - 400

Máy hàn miệng túi dập chân M2 – 400

Giá Mới: 1.900.000 VNĐ

Giảm

5%

Máy hàn miệng túi dập chân M2 - 500

Máy hàn miệng túi dập chân M2 – 500

Giá Mới: 2.100.000 VNĐ

Giảm

16%

Máy hàn miệng túi dập chân M5 - 300

Máy hàn miệng túi dập chân M5 – 300

Giá Mới: 2.100.000 VNĐ

Giảm

11%

Máy hàn miệng túi dập chân M5 - 400

Máy hàn miệng túi dập chân M5 – 400

Giá Mới: 2.500.000 VNĐ

Giảm

25%

Máy hàn miệng túi dập tay PFS - 200

Máy hàn miệng túi dập tay PFS – 200

Giá Mới: 300.000 VNĐ

Giảm

20%

Máy hàn miệng túi dập tay PFS - 300

Máy hàn miệng túi dập tay PFS – 300

Giá Mới: 400.000 VNĐ

Giảm

17%

Máy hàn miệng túi dập tay PFS – 400

Máy hàn miệng túi dập tay PFS – 400

Giá Mới: 500.000 VNĐ

Giảm

7%

Máy hàn miệng túi liên tục có in date FR-980

Máy hàn miệng túi liên tục có in date FRM-980

Giá Mới: 6.500.000 VNĐ

Giảm

7%

Máy hàn miệng túi liên tục LD – 900

Máy hàn miệng túi liên tục FR – 900

Giá Mới: 2.800.000 VNĐ

Giảm

10%

Máy hàn miệng túi liên tục SF - 150

Máy hàn miệng túi liên tục SF – 150

Giá Mới: 4.500.000 VNĐ
Máy hàn miệng túi thổi khí