Máy Hàn Miệng Túi - Tân Phú 0944 468 810

Máy Hàn Miệng Túi

Máy hàn miệng túi hay còn có các tên gọi khác như máy ép túi, máy dán miệng túi sử dụng nhiệt năng để có thể hàn kín túi nhựa, nilong giúp bảo quản thực phẩm,…

 

Giảm

7%

Máy hàn túi thổi khí DBF-1000

Máy hàn túi thổi khí DBF-1000

Giá Mới: 7.000.000 VNĐ

Giảm

25%

Máy hàn miệng túi dập tay PFS - 200

Máy hàn miệng túi dập tay PFS – 200

Giá Mới: 300.000 VNĐ

Giảm

20%

Máy hàn miệng túi dập tay PFS - 300

Máy hàn miệng túi dập tay PFS – 300

Giá Mới: 400.000 VNĐ

Giảm

17%

Máy hàn miệng túi dập tay PFS – 400

Máy hàn miệng túi dập tay PFS – 400

Giá Mới: 500.000 VNĐ

Giảm

16%

Máy hàn miệng túi dập chân M5 - 300

Máy hàn miệng túi dập chân M5 – 300

Giá Mới: 2.100.000 VNĐ

Giảm

5%

Máy hàn miệng túi dập chân M2 - 400

Máy hàn miệng túi dập chân M2 – 400

Giá Mới: 1.900.000 VNĐ

Giảm

11%

Máy hàn miệng túi dập chân M5 - 400

Máy hàn miệng túi dập chân M5 – 400

Giá Mới: 2.500.000 VNĐ

Giảm

9%

Máy hàn miệng túi dập chân M2 - 500

Máy hàn miệng túi dập chân M2 – 500

Giá Mới: 2.000.000 VNĐ

Giảm

6%

Máy hàn miệng túi liên tục LD – 900

Máy hàn miệng túi liên tục FR – 900

Giá Mới: 3.000.000 VNĐ

Giảm

7%

Máy hàn miệng túi liên tục có in date FR-980

Máy hàn miệng túi liên tục có in date FRM-980

Giá Mới: 6.500.000 VNĐ

Giảm

6%

Máy hàn miệng túi liên tục SF - 150

Máy hàn miệng túi liên tục SF – 150

Giá Mới: 4.700.000 VNĐ

Giảm

3%

Máy hàn miệng túi thổi khí

Máy hàn miệng túi thổi khí

Giá Mới: 7.000.000 VNĐ