Hiển thị tất cả 12 kết quả

Máy Co Màng, Bọc Màng Co

Máy cắt màng co 5538

45.000.000 

Máy Co Màng, Bọc Màng Co

Máy co màng BSE 5040

52.000.000 

Máy Co Màng, Bọc Màng Co

Máy co màng dẻo PE

Liên hệ

Máy Co Màng, Bọc Màng Co

Máy khò màng co bằng tay

600.000 

Máy Co Màng, Bọc Màng Co

Máy co màng thực phẩm 400 x 200

6.600.000 

Máy Co Màng, Bọc Màng Co

Máy co màng 400 x 350

7.600.000 

Máy Co Màng, Bọc Màng Co

Máy co màng bình nước 400 x 500

23.000.000 

Máy Co Màng, Bọc Màng Co

Máy co màng lốc 6 – 12 – 24

Liên hệ

Máy Co Màng, Bọc Màng Co

Máy bọc màng thực phẩm HW-450

1.300.000 

Máy Co Màng, Bọc Màng Co

Máy co màng tự động

Liên hệ

Máy Co Màng, Bọc Màng Co

Máy co màng hơi

50.000.000 
250.000.000